Lid worden?

Voordat iemand zich aanmeldt als lid is er de mogelijkheid om gratis 2 proeflessen te volgen; bij turnen kan hiervoor een mail gestuurd worden naar turnen@vlcbreda.nl. Bij Bodyfitgym en kleutergym is vooraf aanmelden voor de proefles niet nodig. U kunt gewoon een keer gaan kijken en meedoen.

VLC Breda-logo

Wilt u lid worden dan kunt u aan de leiding of een bestuurslid vragen om een aanmeldingsformulier of het aanmeldingsformulier op de website invullen en zelf afdrukken.
Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de leiding van de groep.

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd.

Contributie en inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-.
De jaarlijkse contributie bedraagt:
Voor turnen, kleutergym, bodyfitgym € 120,- + een bondsbijdrage KNGU van € 25,- per jaar.
NB. Deze bedragen zijn vastgesteld per 1 april 2017.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging kan alleen plaatsvinden per termijnvervaldatum (30 juni of 31 december) mits minimaal 1 maand daarvoor schriftelijk gemeld aan de ledenadministratie.
Opzeggen dient dus tenminste 1 maand voor de contributiedatum te geschieden, dus VOOR 1 juni of VOOR 1 december.
Om uw lidmaatschap te stoppen moet u een bericht sturen naar leden@vlcbreda.nl met daarin opgenomen de reden en einddatum. U kunt u bericht ook opsturen naar:

De ledenadministratie
p/a De heer E. Reuvers
Weversdries 12
4851 BD Ulvenhout