Nieuwsbrief 2015-2

NAJAARSNIEUWSBRIEF 2015

We zitten alweer aan het einde van 2015. Inmiddels is de oprichting van VLC Breda een feit.

Momenteel zijn we nog druk bezig met de inrichting van onze nieuwe website www.vlcbreda.nl

NIEUWE NAAM VLC BREDA

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, was er een wedstrijd uitgeloot om de nieuwe naam voor de sportvereniging te kiezen. Helaas hebben wij geen enkele reactie van jullie ontvangen. Gelukkig hebben we binnen het bestuur een voor de hand liggende naam gevonden, VLC Breda. Deze naam is een samentrekking van V.L.U.G. en Liduina, namelijk Vlug-Liduina Combinatie.

MEDEDELING OVER UW LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

Onlangs heeft u, vanwege de overzetting van het lidmaatschap naar VLC Breda een nieuw machtigingsformulier gekregen. In de begeleidende brief is toen vermeld dat we voortaan een jaarlijks lidmaatschap zouden aanhouden + een jaarlijkse incassering van de contributie.

Op verzoek van diverse leden, is besloten om deze beslissing terug te draaien.

Dus de contributie wordt voortaan 2 x per jaar geïncasseerd. Ook kan net als eerst het lidmaatschap per half jaar worden opgezegd, per 1 januari en per 1 juli, met inachtneming van een maand opzegtermijn.

AFSCHEID GENOMEN VAN

Hans Maas neemt na 8 jaar afscheid van het bestuur. Hans heeft in deze 8 jaar de badmintonafdeling vertegenwoordigd en de organisatie van de Grote Club Actie voor zijn rekening genomen. Wij bedanken Hans voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

VACANTE BESTUURSFUNCTIE

Met het vertrek van Hans als bestuurslid, is er per direct een functie vacant. Graag nodigen we de leden van onze badmintonafdeling uit om toe te treden tot het bestuur, om op deze manier de badmintonafdeling te vertegenwoordigen.

Tevens willen we een beroep doen op één van de leden om de organisatie van de Grote Clubactie in de komende jaren op zich te nemen. Zoals u verder op in deze nieuwsbrief kunt lezen, is de opbrengst van de Grote Club Actie een welkome aanvulling op het eigen vermogen van de vereniging.

ONDERLINGE WEDSTRIJD IN 2015

In verband met de extreme warmte op 4 juli j.l., ging onze onderlinge wedstrijd niet door. We hadden op dat moment te kampen met tropische temperaturen, waardoor het onverantwoord was om in De Scharen actief te turnen. Uiteraard was dit een flinke teleurstelling voor de kinderen, maar gelukkig heeft de wedstrijd op 31 oktober kunnen plaatsvinden.

Door de oprichting van VLC Breda, werd dit daardoor voor de nieuwe vereniging haar eerste wedstrijd. Natuurlijk lieten ook de dames van de selectieafdeling Liduina hun turnkunsten graag zien aan het publiek.

SELECTIETURNEN

Sinds september 2015 heeft de selectiegroep ook de mogelijkheid om op zondag ochtend in de turnhal in de Drie Linden te Prinsenbeek te turnen, hier word door de meiden dan ook volop gebruik van gemaakt. Nog steeds groeit onze groep met wedstrijdturnsters, nu  al tot over de 40 meiden.    De meiden zijn na een succesvolle onderlinge wedstrijd in oktober al weer volop aan het trainen voor de volgende wedstrijd namelijk de Open Bredase Turn Kampioenschappen tijdens het pinksterweekend in de Scharen, te Breda.

BADMINTON

Onze badmintonafdeling is al helemaal ingeburgerd en gewend in Ulvenhout in sportcomplex Jeugdland.

De competitie is inmiddels achter de rug en beide teams hebben hun classificeringsniveau kunnen handhaven.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering van 27 oktober j.l. heeft, vanwege de oprichting van VLC Breda niet plaats gevonden. Doordat er voor Liduina nieuwe statuten zijn opgesteld, is in overleg met de notaris besloten om het verenigingsjaar te verlengen tot 31 december 2015. Dit betekent dat de eerstvolgende ALV voor Liduina op dinsdag 15 maart 2016 plaatsvindt.

Indien u deze vergadering graag bijwoont, kunt u nu al aanmelden via secretariaat@vlcbreda.nl. U krijgt dan t.z.t. de notulen en een uitnodiging.

De eerste ALV van VLC Breda zal plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2017. Deze zal dan uit praktische overwegingen gelijk samenvallen met de ALV van Liduina.

GROTE CLUBACTIE

Dit jaar heeft de Grote Clubactie ons maar liefst € 2.300,– opgeleverd. Wij zijn dan ook ontzettend trots op iedereen die zo goed zijn/haar best heeft gedaan om loten te verkopen.

Zoals in onze vorige nieuwsbrief beloofd, krijgt het beste verkopende lid begin 2016 een beloning van € 75,–.

Hieronder een lijstje met de beste verkopers:

  • Norah vd Esker           62                Winnares. Van harte gefeliciteerd, en bedankt.
  • Anouk van Heerden   52
  • Morris vd Venne         48
  • Annamijn Bol              46
  • Cato Heerema             38

Hiernaast waren er nog 8 kinderen die elk meer dan 20 loten verkochten: Nienke Schelen, Lenne Verheijen, Jente Nomden, Juliette Pannekoek, Nina v Bokhoven, Juulije, Famke Broeders, Ylana van Draanen. Binnenkort ontvangen al deze kinderen als dank voor hun inzet een bon voor een dagje pretpark.

Uiteraard willen we jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie inzet.

OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN

Bij de kleutergym en een aantal turngroepen is het ledenaantal terug gelopen. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe leden. Dus, heb je nog een broertje, zusje, neefje, nichtje, vriendje of vriendinnetje die turnen ook leuk lijkt, neem hem/haar gerust mee naar de les. Iedereen mag altijd 2 gratis proeflessen volgen.

De Bodygymgroepen van maandag- en donderdagavond zijn ook op zoek naar nieuwe leden. Dus ouders van onze turners/turnsters, u bent van harte welkom om eens mee te komen sporten. Op een voordelige en leuke manier kunt u wekelijks een uurtje aan uw conditie werken.

Liever meer dan een uur? Dan kunt u op maandagavond maar liefst 2 uur badmintonnen.

Ook bij deze afdelingen geldt 2 gratis proeflessen.

SPONSORS GEZOCHT

Voor de selectiegroepen zijn we op zoek naar sponsors. Om goed voor de dag te komen tijdens de wedstrijden is het noodzakelijk dat wij als SV Liduina zichtbaar en herkenbaar zijn.

Hierbij denken we aan t-shirts met opdruk, trainingspakken en tassen en jassen.

Wilt u of uw bedrijf een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze jonge talenten, dan kunt u contact opnemen met secretariaat@liduina.com, om te bespreken hoe e.e.a. geregeld kan gaan worden.

TOT SLOT

Het bestuur wil graag al haar leden en hun ouders/verzorgers een gezond en sportief 2016 toewensen.

Mocht je zelf nu ook nieuwtjes hebben voor deze nieuwsbrief, dan kun je ze insturen naar secretartiaat@vlcbreda.nl