Aanmelden als nieuw lid bij VLC Breda dient u te doen met gebruikmaking van onderstaand inschrijfformulier:

Inschrijfformulier VLC Breda

Dit formulier graag volledig invullen, ondertekenen en inleveren bij de leiding van de groep.